•  

Eenvoudig, snel en overzichtelijk

Hierboven is schematisch weergegeven hoe de afhandelingprocedure in de internetapplicatie werkt. Het aanvragen, registreren en beheren van verlof in de internetapplicatie is onder te verdelen in 4 stappen: 

Stap 1. Medewerker voert (verlof)verzoek in

De geregistreerde medewerker logt in op Verlofdagen.nl en krijgt direct een overzicht van de tot dan toe opgenomen en resterende verlofuren per type en per periode. De werknemer selecteert de optie 'verzoek' om een verlofverzoek in te kunnen dienen.

Stap 2. Beheerder / supervisor krijgt verzoek per e-mail

De supervisor ontvangt een e-mail met het ingediende (verlof)verzoek van de werknemer. In deze e-mail staan alle relevante gegevens en een koppeling naar de website Verlofdagen.nl.

Stap 3. Afhandelen van het verlofverzoek

De supervisor heeft vervolgens de mogelijkheid om het ingediende (verlof)verzoek goed te keuren, te wijzigen dan wel af te keuren. Tevens wordt de supervisor de mogelijkheid geboden het besluit tekstueel te onderbouwen.

Stap 4. Melding bij werknemer van de afhandeling

De werknemer wordt door een e-mail op de hoogte gebracht van de afhandeling van het door hem/haar ingediende verlofverzoek. In deze e-mail kunnen tevens eventuele op- of aanmerkingen en de onderbouwing door de supervisor geplaatst zijn met betrekking tot het goedgekeurde, gewijzigde-of afgekeurde verlofverzoek.

 
 

Probeer het 1 maand geheel vrijblijvend!

Aanmelden proefaccountGratis