transparent.png

Terms and conditions

Op onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede. Daarnaast kent ons product verlofdagen.nl gebruiksvoorwaarden. De Algemene voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden kunt u via onderstaande link openen. U opent dan een PDF-bestand.

Om PDF-bestanden te kunnen lezen, dient u te beschikken over Adobe Acrobat Reader. Desgewenst kunt u de Algemene voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden Verlofdagen vanuit Adobe Acrobat Reader opslaan en afdrukken.

 Gebruiksvoorwaarden Verlofdagen.nl

De gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de verlofdagen.nl site die wordt aangeboden door EPOS B.V.

 Algemene Voorwaarden EPOS b.v.

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten (en aanbiedingen) en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van EPOS B.V. en opdrachtgever (OG). De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van OG wordt door EPOS B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.